Toelichting

G

Kwaliteit

Het opstellen van de Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KaSZ) is benoemd als Strategische Opgave. In dit kader is een notitie netwerksturing vastgesteld door PS. Het te doorlopen proces verloopt volgens de gemaakt afspraken.