Toelichting

G

Kwaliteit

De subsidie aanvraag voor de verharding en afscherming van de bermen is ingediend bij het Rijk en gehonoreerd. De uitvoering vindt plaats in 2020 tot en met 2023. Door Provinciale Staten is hiervoor een krediet verleend.