Toelichting

O

Kwaliteit

Vier acties zijn uitgevoerd in najaar 2018 en 2019. Het prestatieonderzoek naar het (economisch) presteren van de Zeeuwse winkelgebieden is in 2019 afgerond. Hierover wordt in februari 2020 definitief gerapporteerd. De vijfde actie - een conferentie met de uitkomsten van de vier acties – staat in het voorjaar 2020 gepland. De conclusie is de Zeeuwse winkelgebieden sterk onder druk staan, met een laag verdienvermogen van winkeliers en teveel winkelvloeroppervlak. Daarbij zijn er wel verschillen, zowel geografisch als per branche.