Toelichting

G

Kwaliteit

De grens governance is het afgelopen jaar ingericht. De cvdK initieerde de bestuurlijke overleggen vanuit zijn taak als bestuurlijk aanjager voor de grensgovernance vanuit Zuid Nederland.