Toelichting

G

Kwaliteit

Eerste (goede) resultaten toeristische vervoersstromen beschikbaar. Europees project MOVE loopt nog 2 jaar door, dus huidige resultaten worden verder verrijkt. Pilots mbt duurzame mobiliteitsinitiatieven zijn gestart (coachen reizigers, klimaatneutrale vakantie, OV-Flex), lopen in 2020 door. Zeeland is in 2019 wederom uitgeroepen tot vijfsterren fietsprovinvcie. Aanvullende projecten (voucherregeling voor aankoop overzichtspanelen, laadzuilen, picknickbanken en fietsparkeervoorzieningen) zijn geslaagd. Afspraken Zeeuwse Pontjes zijn gecontinueerd en project Bikesharing maakt samen met Cooperatie Zeeuwse Fietsverhuur en gemeente Sluis goede vorderingen.