Toelichting

O

Kwaliteit

In 2019 is de arbeidsmarktregio gestart met het ontwikkelen van een tool 'selecteren op basis van competenties' t.b.v. het aanbod (werkzoekenden). De ontwikkeling van deze tool t.b.v. de vraagzijde (vacatures) zal - nu het HR netwerk Zeeland is opgericht-  gestart worden in 2020.