Toelichting

O

Kwaliteit

De ontwikkelde persona's vormen de basis voor de marketingactiviteiten die samen met de zorgsector worden uitgevoerd. Verdere persona's zijn er in 2019 nog niet ontwikkeld.