Toelichting

G

Kwaliteit

UCR is gestart met het realiseren van de track Enigineering, in het najaar 2019 is de eerste pilotgroep studenten gestart, de opleiding start in het najaar 2020

UCR Engineering is onderdeel van Bèta Campus Zeeland i.o. welke een impuls geeft aan bèta onderzoek en onderwijs in Zeeland door nieuwe verbindingen tussen bedrijven, kennisinstellingen en researchfaciliteiten aan te gaan. Studeren kan overal. Daarom neemt het belang toe van onderscheidend én excellent onderwijs. Zeeland investeert hierin, met de ontwikkeling van de Bèta Campus Zeeland. De Bèta Campus staat voor onderzoek en onderwijs op drie kernthema's waar Zeeland goed in is: water, duurzame energie en voeding. Onze provincie vormt een uitdagende proeftuin voor de thema’s. Daarom geven we een impuls aan het technisch onderzoek en onderwijs op mbo-, hbo- en wo-niveau. In nauwe samenwerking met University College Roosevelt (UCR), HZ University of Applied Sciences (HZ), Scalda én instituten van buiten Zeeland wordt de Bèta Campus Zeeland fasegewijs ontwikkeld (fase 1: Joint research Center, fase 2 onderwijstracks UCR, fase 3: Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken.

UCR Engineering zal geen pure techneuten opleiden, maar engineers met een brede blik op duurzame technologische oplossingen voor deltavraagstukken. Het liberal arts and sciences concept van het UCR maakt het mogelijk ook economische, sociale, historische en ethische dimensies van technologische en duurzaamheidsuitdagingen een belangrijke rol te geven. Juist dat is iets waar de technische universiteiten uitdagingen zien en zij zullen studenten met zo’n breder profiel graag toelaten tot hun masterprogramma’s. De ambitie is dat Engineering uitgroeit naar een volwaardig department binnen UCR. Startend met een kleine groep pionier-studenten in 2019 en met de officiële start in 2020 ontwikkelt de innovatieve specialisatie zich in 5 jaar tot een volledig opererend department met een jaarlijkse instroom van 100 studenten.