Toelichting

O

Kwaliteit

De voorbereidingen van het grensoverschijdende samenwerkingsplatform Deltavraagstukken zijn begonnen door een verkenning over de reikwijdte/onderzoeksvragen rondom Water, Energie, Food in de delta en de nadere uitwerking hiervan in drie groepen geleid door experts i.c.

De opening wordt voorzien in najaar 2020 (ipv najaar 2019)