Toelichting

G

Kwaliteit

Met succes zijn door de arbeidsmarktregio methodieken en instrumentarium ontwikkeld en ingezet; in 2019 zijn mede hierdoor meer dan 400 extra plaatsingen gerealiseerd (betreft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die zonder extra ondersteuning moeilijk/geen betaald werk kunnen verkrijgen).