Toelichting

G

Kwaliteit

Vanuit het bestuurlijk overleg Grevelingen wordt gekeken hoe synergieprojecten op te pakken zijn met het project Getij Grevelingen.