Toelichting

G

Kwaliteit

In 2019 hebben we ondersteuning verleend aan innovatieve initiatieven op het gebied van circulaire verpakkingen schelpdierindustrie, alternatieve vangsttechniek Noordzeevisserij,  innovatie in de landbouwsector door middel van het ondersteunen van meer dan 100 ondernemers met fysieke investingen. In het kader van samenwerking voor innovatie zijn er 3 initiateven van ondernemers gehonoreerd die aan de slag willen met duurzame samenwerking.                     .