Toelichting

G

Kwaliteit

Er zijn meer dan 4 initiatieven ondersteund. We kunnen hierbij denken aan de projecten Fabulous Farmers en Carbon Farming van ZLTO, de investeringslijsten en  JOLA regeling binnen POP 3 waarmee kennis en innovatie bij ondernemers is gestimuleerd en de diverse initiatieven in het kader van de Proeftuin Zoet Water  zoals Natuurlijk Zoet en Drainstore.