• In samenwerking met gemeenten komen tot pilots voor integratie van  openbaar vervoer en doelgroepenvervoer
  • Verdere ontwikkeling deelconcepten ‘van bezit naar gebruik’: autodelen (e-mobilitypark), fietsdelen (fietshubs).
  • Gebiedsgericht faciliteren van kleinschalige mobiliteitsinitiatieven (vervolg op regio-aanpak Schouwen-Duiveland)
  • Smart Mobility: transitie-pad opstellen naar autonoom vervoer in ZeelandToelichting

G

Kwaliteit

ontwikkeling deelconcepten: e-mobilitypark is operationeel; fietshub/deelfietsplan M'burg in werking; andere deelfietsprojecten in opstartfase.

faciliteren kleinschalige mobiliteitsinitiatieven: platform SD Op Weg coördineert meerdere mobiliteitsconcepten; Thover biedt nieuw vervoersconcept voor reizigers op Tholen.

smart mobility: plannen van aanpak voor autonoom vervoer op SD en Zwinregio worden opgesteld.