Toelichting

G

Kwaliteit

Europees project SAIL is verder uitgevoerd. Aan communicatie is veel aandacht besteed. Crossectorale initiatieven zijn opgestart.