Toelichting

G

Kwaliteit

Deze actie is uitgevoerd en tevens is de eerste monitoringsrapportage van de natuur in Zeeland voor alle facetten van de Natuurvisie opgeleverd en aan Provinciale Staten gestuurd.