Toelichting

O

Kwaliteit

De uitvoering van maatregelen loopt achter op schema; hierover vindt overleg met het Waterschap plaats.