Toelichting

G

Kwaliteit

In 2019 is met steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gestart met het opzetten van de Financieringstafel Zeeland. Dit is een platform van (alternatieve) financiers die periodiek gezamenlijke bijeenkomsten organiseren met als doel meer transparantie in de kapitaalmarkt, betere samenwerking en meer ondernemers die hun plan kunnen financieren.
Er is nauwe samenwerking met West Brabant.