Toelichting

G

Kwaliteit

in 2019 is het gezamenlijke project new food uitgevoerd en afgerond. Daarnaast is er een groot gezamenlijk project opgestart wat ingediend (en goedgekeurd) is binnen het POP 3 beleidsonderdeel kennisontwikkeling.