• over het uitvoeren van onderzoek,
    • geven van advies
    • organiseren van themabijeenkomsten over ontwikkelingen die gevolgen hebben voor werkgevers en werknemers;Toelichting

O

Kwaliteit

Naast het in 2019 gevraagd en uit eigen beweging opstellen van advies (o.a. inzake de concept-nota Regionale Energie Strategie Zeeland) zal SER-Zeeland medio 2020 een advies opstellen naar aanleiding van de voorontwerpvisie ten behoeve van de Omgevingsvisie Zeeland 2021.