Toelichting

G

Kwaliteit

Op 26 maart 2019 hebben alle provincies het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK 2020) vastgesteld. Doel is meer uniformiteit en transparantie in het financieel toezicht te bewerkstelligen. Het nieuwe kader past binnen doelstellingen van de Agenda Toekomst van het Toezicht (ATT). De uniformiteit wordt verder versterkt door het streven in 2020 gebruik te maken van een gezamenlijk datasysteem voor de analyse van de gemeentelijk begrotingen en jaarrekeningen.