Toelichting

G

Kwaliteit

In 2019 is een pilot gestart rond busvervoer. Deze is geevalueerd en eind 2019 hebben PS extra middelen beschikbaar gesteld voor de inzet van de Cultuurbus. Met cultuurbus wordt het onderwijs verbonden met culturele organisaties. Via Stichting Cultuurkwadraat wordt deze busvervoerregeling uitgevoerd. Er zijn veel aanvragen van scholen. In ca de helft van de gevallen wordt de bus ingezet voor vervoer naar musea.