Toelichting

O

Kwaliteit

Na realisatie van de spitstrein in 2018 die twee maal in de ochtend in twee maal in de middag rijdt, zijn wij verder gegaan langs een tweetal sporen.
Enerzijds participeren wij in toekomstig netwerk in het kader van het OV toekomstbeeld 2040.  Het OV toekomstbeeld bevat hoge ambities ook voor de Zeeuwse lijn met Intercity's én sprinters. Het toekomstig netwerk in de basisvariant wordt vertaald naar de benodigde investeringen en zal in het najaar 2020 tot finale besluitvorming leiden. Daadwerkelijke realisatie zal in de toekomst mede afhangen van de mogelijkheden die de exploitatie biedt en dus van de reizigersaantallen.

Het tweede spoor richt zich op de middellange termijn tot 2025 en heeft betrekking op verbeteringen in de bestaande dienstregeling. Dit betreft b.v. uitbreiding van de spitstrein enerzijds of anderzijds een ander model voor de dienstregeling waarbij gewerkt wordt met een combinatie van Intercity's en spitstreinen. Daarover zijn wij in gesprek met de NS en het ministerie van IenW over de haalbaarheid en de financiële consequenties. Deze gesprekken zullen in 2020 worden voort gezet.