Toelichting

G

Kwaliteit

Middels investeringslijsten POP 3 is de aanschaf van inovatieve investeringen breed toegankelijk gemaakt. Ook zijn 7 potentiele nieuwe innovatieprojecten ingediend. Beoordeling op rechtmatigheid van de projecten bevindt zich momenteel in de laatste fase.