Toelichting

O

Kwaliteit

kaderstelling veehouderij en glastuinbouw vindt plaats in het kader van de in voorbereiding zijnde Omgevingsvisie alsmede binnen de Agenda Landelijk gebied