Toelichting

G

Kwaliteit

In 2019 is een strategische bijeenkomst georganiseerd over de acquisitiekracht van Zeeland. Aan de bijeenkomst werd deelgenomen door NFIA, North Sea Port, Invest in Zeeland, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Trade and Innovate (RVO), Economic Board Zeeland en Provincie Zeeland.