Toelichting

G

Kwaliteit

Prestatieafspraken zijn gemaakt, neergelegd in beschikkingen en gemonitoord via ambtelijke en bestuurlijke overleggen.