Toelichting

G

Kwaliteit

De agenda voor de Omgevingsvisie is breed opgehaald bij zo'n 200 verschillende partijen. In de kaderagenda die op 9 juni 2019 door Provinciale Staten zijn vastgesteld zijn 39 thema's geselecteerd die in de bouwstenen verder uitgewerkt zijn.