Toelichting

O

Kwaliteit

Er is een pilot gestart met een regisseur om eigenaren van cultuurhistorisch waardevolle boerderijcomplexen te ondersteunen.  De uitkomsten hiervan worden in het voorjaar van 2020 verwacht. Op basis van de uitkomsten wordt bekeken of en hoe dit voortgezet kan worden.