Toelichting

O

Kwaliteit

zie ook Zichtbaar Zeeland

In geheel 2019 is gewerkt aan het arbeidsmarktvraagstuk in Zeeland; onderdeel hiervan is het aantrekken van mensen van buiten Zeeland (marketing) dit onderdeel is meegenomen in de gehele marketing aanpak (Zichtbaar Zeeland). De beoogde marketing organisatie is nog niet opgericht; wel vinden er al diverse activiteiten in dit kader plaats zoals de gezamenlijke werving van huisartsen.