Toelichting

G

Kwaliteit

Het Rijk heeft eind 2019 besloten om voor 2032 geen besluit te nemen over het zout maken van het VZM. Dit betekent dat e r voorlopig geen urgentie is om alternatieve zoet water maatregelen tbv VZM te treffen.