Toelichting

G

Kwaliteit

In de afgelopen periode hebben we een actieve lobby gevoerd voor definitieve vergunningverlening voor pulsvisserij. Dit heeft echter niet tot het gewenste resultaat geleid. Pulsvisserij is met ingang van juli 2021 verboden door de Europese Commissie.