Toelichting

G

Kwaliteit

In 2019 hebben we samen met onze stakeholders bouwstenen voor de Omgevingsvisie 2021 opgesteld. Deze zijn middels co-creatie stand gekomen waarin opstellers en meedenkers van in totaal zo'n 50 verschillende stakeholders hebben meegedacht over de inhoud van de bouwstenen. De bouwstenen zijn eind 2019 afgerond.