Toelichting

O

Kwaliteit

Er is voortgang geboekt bij de diverse projecten. Echter weinig projecten zijn daadwerkelijk gerealiseerd. Dit betreft de fietstunnel bij het Maintenance Value Park, de rotonde bij Sint Anna ter Muiden  en het opbreken van het fietspad Sluiskil - Sluizencomplex. De soms beperkte voortgang is een gevolg van uiteenlopende factoren. Voorbeelden zijn moeizame grondverwerving en langer lopende trajecten om met alle betrokken stakeholders tot overeenstemming te komen. Dit betreft soms ook de gezamenlijke financiering. In een enkel geval is de stikstofproblematiek debet aan de vertraging (3e fase Recreatieverdeelweg).

Positief is de toekenning van subsidie voor de fietssnelweg Zelzate - Terneuzen, de veiligheid van N-wegen en de overeenstemming met RWS t.a.v. de aanleg van de rotonde bij Ritthem.