Toelichting

O

Kwaliteit

Het opstellen van een subsidieregeling bleek niet het juiste instrument en er is gekozen om een eerste aanvang te maken met concrete pilots. De eerste pilot betreft een gebiedsgerichte aanpak voor brandganzen in west Zeeuws-Vlaanderen conform het advies van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade. Dit advies is met Provinciale Staten gedeeld.