Toelichting

G

Kwaliteit

Jaarlijks wordt aan VVV Zeeland een subsidie verstrekt voor het uitvoeren van de toeristische marktbewerking. VVV Zeeland heeft ook in 2019 hiervoor haar eigen (digitale en offline) kanalen ingezet, de pers actief benaderd en de samenwerking met NBTC Holland Marketing voor het bewerken van de internationale markt voortgezet. Mede dankzij deze inspanningen was 2019 wederom een goed jaar voor de toeristische sector in Zeeland.