Toelichting

O

Kwaliteit

De provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland hebben door AT Osborne/Panteia  een gedragen werkplan met gemeenschappelijke acties om de bereikbaarheid te verbeteren en de verduurzaming te faciliteren, laten opstellen. Daartoe zijn de volgende vier stappen gezet:

1. Compacte nulmeting.

2. Beschrijving (beleids)inspanningen (semi)overheden.

3. Analyse kansen en bedreigingen, inclusief energietransitie.

4. Formuleren gemeenschappelijke acties.

 

In 2020 wordt verder vorm gegeven aan de uitvoering.