Toelichting

R

Kwaliteit

Deze activiteit is in 2019 niet als afzonderlijke activiteit opgepakt. Bekeken wordt of deze activiteit via het platform MAEX Zeeland invulling kan krijgen.