Toelichting

O

Kwaliteit

In 2019 hebben twee bijeenkomsten van de bestuurlijke kopgroep plaatsgevonden, in maart in Zeeland en in november in Fryslân. De samenwerking kent voornamelijk een lerend karakter uit wederzijdse bestuurlijke, politieke en ambtelijke ontmoetingen en ervaringsuitwisseling met op onderdelen vergelijkbare provincie.

Sinds 2019 zijn er ambtelijke werkgroepen actief op het gebied van vitaal platteland (wonen, onderwijs), het betrekken van jongeren bij de democratie, en samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf.