De RES is hier een integrale bouwsteen voor. Het proces om tot de RES te komen wordt vervlochten in de totstandkoming van de Omgevingsvisie.Toelichting

O

Kwaliteit

proces Omgevingsvisie is nog in gang