Toelichting

G

Kwaliteit

de agenda Toekomst landelijk gebied is vastgesteld door GS.  Deze nota is samen met alle partijen uit landbouw en natuur opgesteld.