Toelichting

G

Kwaliteit

In 2019 is duurzaam bodemgebruik onderdeel geworden binnen 3 provinciale opgaves/uitvoeringsprogramma’s: Landelijk gebied, landbouw en natuur; Klimaatadaptatie en Energietransitie. Daarnaast is de relatie bodem met programma Cultuur versterkt. Hiermee is het belang en relevantie van duurzaam bodemgebruik als letterlijke basis van een aantal maatschappelijke opgaven geborgd.