Toelichting

O

Kwaliteit

Het jaar 2019 was voor het samenwerkingsverband ROVZ een overgangsjaar. Er isgewerkt aan de ontwikkeling van een Zeeuwse Uitvoeringsagenda van het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Hiertoe zijn verschillende ambtelijke bijeenkomsten georganiseerd om regionale doelen en speerpunten te bepalen. Deze zijn eind 2019 vastgesteld door de Bestuurlijke Kopgroep ROVZ en door het bestuurlijk POVV.