Toelichting

G

Kwaliteit

De laatste twee met name financiële studies zijn vertraagd en worden in de eerste helft van 2020 uitgevoerd. De Europese Unie heeft uitstel verleend tot najaar 2020. De overige negen studies waaronder de MKBA en de technische studies zijn allen afgerond. Het project is besproken in het MIRT overleg najaar 2019. Vervolgafspraken zijn gemaakt.