Toelichting

G

Kwaliteit

In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe Samenwerkingsagenda tussen het Rijk, Provincies en MKB-Nederland.  
In het kader van het MKB Actieplan zijn acties uitgevoerd inzake Vroege Fase Financiering, Regionale Financieringstafel, Start Ups en Internationaal Ondernemen (voorlichting en kansen Brexit en bijeenkomsten Brexit Common Future Challenges).