Toelichting

G

Kwaliteit

Het beheer van het wandelnetwerk wordt met ca. 240 vrijwilligers uitgevoerd. Inmiddels is er ca. 2700 km wandelnetwerk ligt (uitbreiding met Tholen fase 2). Ongeveer 235 agrariërs hebben een boerenlandcontract. In 3 gebieden zijn de 7-jarige contracten verlengd: Schouwen-Duiveland, Zuid-Beveland en Oost Zeeuws-Vlaanderen. Meer gedetailleerde informatie is te vinden in het jaarverslag van Stichting Landschapsbeheer Zeeland, die het beheer verzorgt.