Toelichting

G

Kwaliteit

De campagne om eindexamenscholieren (nog meer) te verbinden met Zeeland is in 2019 weer uitgevoerd en zal ook in 2020 weer een vervolg krijgen