Toelichting

O

Kwaliteit

Er is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van de inzet van de bouwtitelbank. Deze wordt begin 2020 afgerond.