Toelichting

O

Kwaliteit

Voor 2032 wordt er geen besluit genomen over het zout maken van het VZM. Dat neemt niet weg dat er een BOK en SOK liggen om de kwaliteit van het VZM te verbeteren. Op dit moment wordt bekeken of deze overeenkomsten herzien moeten woren.