Toelichting

G

Kwaliteit

Aan de algemene uitgangspunten van de Natuurvisie is voldaan. In het kader van de Opgave Balans in het Landelijk Gebied en via de Provinciale Commissie voor de Groene Ruimte werken alle partijen (o.a. terreinbeherende organisaties, particulieren, landbouw, Waterschap en gemeenten) constructief samen.